HÀ NỘI CÓ KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI QUỐC OAI

tháng 10 20, 2017
Hà Nội vừa ban hành quyết định số 7190/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cục bộ tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Theo đó Hà Nội sẽ có khoảng 41.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Thạch Thất -Quốc Oai để phát triển công nghiệp sinh thái theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao ...

Cụ thể điều chỉnh khu dự án sẽ được thực hiện tại ô đất ký hiệu KT1, RT (phần Quy hoạch sử dụng đất), tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Theo đó tổng diện tích quy hoạch 2 lô đất có diện tích khoảng 40.569m2. để định hướng điều chỉnh thành khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao ...  Tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Việc điều chỉnh này còn có vai trò làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc, của các Nhà đầu tư trong việc đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của doanh nghiệp và thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận bản vẽ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thạch Thất chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Công ty cổ phần Đầu tư Hà Tây, tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong khu công nghiệp theo phân cấp hoặc được UBND Thành phố ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức kiểm tra, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật...
HÀ NỘI CÓ KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI QUỐC OAI HÀ NỘI CÓ KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI QUỐC OAI
910

Hà Nội vừa ban hành quyết định số 7190/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cục bộ tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục