PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC LÃM

tháng 9 29, 2017
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào ngày 28/9/2017 theo quyết định số 6777/QĐ-UBND.

Phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Bắc Lãm

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500 với những nội dung chủ yếu như sau :

1. Tên đồ án : Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500.
Địa điểm : Phường Phú Lương, quân Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a) Vị trí :

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bắc Lãm thuộc địa giới hành chính phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

b) Ranh giới và phạm vi:

-Phía Bắc Khu đô thị Bắc Lãm giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang 24 m ( tuyến số 4 thuộc dự án xây dựng các tuyến đường giao thông đấu nối các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông theo hình thức hợp đồng BT ), khu depot tuyến đường sắt đô thị  số 2A và các dự án đầu tư Khu đất dịch vụ Nam Ninh - Khu Xê - Nhân Trạch - Bắc Lãm, phường Phú Lương.

-Phía Nam Khu đô thị Bắc Lãm  giáp khu vực dân cư, đất nông nghiệp của phường Phú Lương và dự án đầu tư Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh, Đồng Cộc.

-Phía Đông giáp Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5.

-Phía Tây giáp Khu đất dịch vụ thông Văn Nội ( Gủng + Ma Lẽ + Ma Chằm ) và khu vực đất nông nghiệp của phường Phú Lương.

c) Quy mô Khu đô thị Bắc Lãm

-Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 41,79 hecta.
-Dân số khoảng 8.88 người
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC LÃM PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC LÃM
910

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục