Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng

tháng 9 22, 2017
Theo đó chỉ giới tuyến đường đỏ Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi vừa được UBND Thành Phố phê duyệt theo quyết định số 6117/QĐ-UBND tỷ lệ 1/500 .

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng

Theo đó chỉ giới tuyến đường đỏ này có chiều dài 0,5 km với điểm đầu ( điểm 1) tại nút giao thông với đường Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Trãi ( điểm 6) . Tuyến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

Được biết tuyến đường thuộc cấp khu vực ( loại đường khu vực ) với quy mô mặt cắt tuyến đường rộng 20 m với he bên vỉa hè rộng 9 m cho 2 bên và lòng xe chạy rộng 11m..

UBND TP giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng
910

Theo đó chỉ giới tuyến đường đỏ Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi vừa được UBND Thành Phố

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục