Cập nhật các dự án trong phạm vi lập nghiên cứu quy hoạch KĐT Hòa Lạc

tháng 9 07, 2017
Cập nhật danh mục được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang triển khai nghiên cứu lập Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 theo Nhiệm vụ Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 14/04/2015.

Để có cơ sở xem xét cập nhật các đồ án, dự án cụ thể, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có dự án trong danh mục dưới  đây cung cấp các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan


Cập nhật các dự án trong phạm vi lập nghiên cứu quy hoạch KĐT Hòa Lạc

Cập nhật các dự án trong phạm vi lập nghiên cứu quy hoạch KĐT Hòa Lạc Cập nhật các dự án trong phạm vi lập nghiên cứu quy hoạch KĐT Hòa Lạc
910

Cập nhật các dự án trong phạm vi lập nghiên cứu quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc- Thạch Thất- Hà Nội

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục