huyện Mê Linh sắp xây dựng tuyến đương từ Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV

tháng 8 31, 2017
Mới đây Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 5954/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường chính đô thị nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV, tỷ lệ 1/500.

huyện Mê Linh sắp xây dựng tuyến đương từ Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV
Ảnh Minh Họa
Tuyến đường nối từ Võ Văn Kiệt đến đường Vành Đai IV nằm tại vị trí tuyến đường mới này nằm trên địa giới hành chính xã Tráng Việt, Mê Linh, Tiền Phong, Văn Khê (huyện Mê Linh) và xã Kim Chung (huyện Đông Anh).

Theo quy hoạch, tuyến đường nối Võ Văn Kiệt và đường vành đai IV có mặt cắt ngang tối thiểu khoảng 50 m với chiều dài tuyến khoảng 9 km. Trên toàn tuyến đường mới có 3 nút giao khác mức gồm nút giao với đường vành đai IV, đường vành đai 3,5 và đường Võ Văn Kiệt.

Thời gian lập quy hoạch xác định chỉ giới đường đỏ không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt (không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt). Thiết kế cắm mốc giới trong vòng 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.

Để thực hiện dự án này, UBND thành phố Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường theo đúng nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có tuyến đường đi qua.

Ngoài ra, các sở, ngành, UBND huyện Đông Anh và Mê Linh có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối, thống nhất với quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu.
huyện Mê Linh sắp xây dựng tuyến đương từ Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV huyện Mê Linh sắp xây dựng tuyến đương từ Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV
910

Hà Nội sắp có thêm một tuyến đường mới có chiều rộng mặt cắt ngang 50m, và chiều dài khoảng 9km nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường vành đai IV.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục