BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SƠN TÂY ĐẾN NĂM 2030

tháng 8 19, 2017
Bản đồ quy hoạch Sơn Tây - Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sơn tây nằm trong vùng Lõi Thủ Đô mở rộng với chiến lược mở rộng Hà Nội về Phía Tây giúp huyện này ngày càng trở nên quan trọng.

Bản đồ quy hoạch Sơn Tây đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch Sơn Tây đến năm 2030
Để Download tài liệu Bản đồ quy hoạch huyện Sơn Tây xin vui lòng Click vào đường Link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/0B38lg2G6twXFQ2VScl85U21kMjQ/view
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SƠN TÂY ĐẾN NĂM 2030 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SƠN TÂY ĐẾN NĂM 2030
910

Bản đồ quy hoạch Sơn Tây - Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sơn tây nằm trong vùng Lõi Thủ Đô mở rộng

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục