BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH ĐẾN NĂM 2020

tháng 10 09, 2014
Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020, một huyện thuộc cửa ngõ phía Bắc Thủ Đô Hà Nội. Đây cũng là huyện được quy hoạch làm khu vực đô thị lõi Hà Nội mở rộng đến năm 2030.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH ĐẾN NĂM 2020
Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020

Để download bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020 xin vui lòng Click vào đường Link :

https://drive.google.com/file/d/0B38lg2G6twXFY1RnTUlNNGl5dk0/view
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH ĐẾN NĂM 2020 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐÔNG ANH ĐẾN NĂM 2020
910

Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh đến năm 2020, một huyện thuộc cửa ngõ phía Bắc Thủ Đô Hà Nội.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục