Quyết định thành lập cụm công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất

tháng 7 27, 2017
Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Theo đó, thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với quy mô 10,7ha.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất
Ảnh minh họa
Cụ thể Quyết định Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch nhất như sau :

Điều 1 . Thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với các nội dung như sau:
1. Tên cụm công nghiệp : Cụm công nghiệp Chàng Sơn.
2. Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất.
3. Địa điểm : xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
4. Quy mô : 10,7 hecta.
5. Phạm vi ranh giới Cụm công nghiệp Chàng Sơn :

- Phía Đông giáp cánh đồng xã Thạch Xá;
- Phía Tây giáp khu công nghiệp xã Kim Quan;
- Phía Nam giáp khu cánh đồng xã Cần Kiệm và Thạch Xá;
- Phía Bắc giáp cánh đồng làng.

6. Mục tiêu thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn :

a. Cụ thể hóa công tác phát triển xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất.
b. Tạo cơ sở pháp lý cho cong tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp.
c. Phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, phù hợp với mục tiêu và quy hoạch phát triển huyện Thạch Thất.
d. Tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.
Quyết định thành lập cụm công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất Quyết định thành lập cụm công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất
910

Ngày 26/7/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 4942/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục