Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, Thạch Thất

tháng 7 26, 2017
Cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa được Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định thành lập số 4943/QĐ-UBND vào ngày 26/7/2017

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, Thạch Thất

Cụ thể Quyết Định thành lập cụm Công nghiệp Bình Phú 1 như sau :

Điều 1 : Thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với các nội dung sau :
1. Tên cụm conogn ghiệp : Cụm công nghiệp Bình Phú I.
2. Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất.
3. Địa điểm : Xứ đồng Ao, thuộc 02 thôn Phú Hòa và Thái Hòa, xã Bình Phú ,huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
4. Quy mô cụm Công nghiệp Bình Phú I : 14,71 hecta.
5. Phạm vi ranh giới :
- Phía Đông giáp đường vào khu dân cư.
- Phía Tây giáp đường mương tiêu thoát nước.
- Phía Nam giáp đồng Gắm.
- Phía Nam giáp đường liễn xã Hữu Bằng.
6. Mục tiêu thành lập Cụm Công nghiệp Bình Phú I:

a. Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất.
b. Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp.
c. Tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư hạ tầng lỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.
d. Tạo mặt bằng sản xuất, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư ra nơi tập trung, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương.

7. Tính chất chức năng của cụm công nghiệp Bình Phú I: Phát triển công nghiệp, tiểu khu công nghiệp ( ngành cơ kim khí và sản xuất đồ mộc ).
Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, Thạch Thất Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú I, Thạch Thất
910

Cụm công nghiệp Bình Phú I, huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa được Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định thành lập số 4943/QĐ-UBND vào ngày 26/7/2017

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục