Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội

tháng 6 03, 2016
Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã kết hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô K trong quy hoạch khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại Phúc Lợi, Long Biên vào ngày 3/6 vừa qua.

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc ô quy hoạch ký hiệu K nằm ở phía Đông Nam của Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tổng diện tích khoảng 32,14ha.

Khu Công nghệ phần mềm Hà Nội gồm 09 ô quy hoạch với các chức năng chính cụ thể như sau: Tổng diện tích đất là 321.355m2; đất công nghệ phần mềm là 119.870m2; đất chuyên gia và dịch vụ phụ trợ là 85.375m2; đất cây xanh mặt nước cảnh quan là 35.795m2; đất đường giao thông là 80.315m2; số chuyên gia cao cấp và gia đình ở lại thường xuyên cố định khoảng 5.000 người.

Nay điều chỉnh quy mô các khu chức năng so với quy hoạch chi tiết được duyệt như sau: điều chỉnh hướng tuyến đường giao thông cấp nội bộ có mặt cắt ngang rộng 27m (nằm ở trung tâm ô đất), giảm 02 tuyến kế nối giữa tuyến đường 27m với tuyến đường 48m và tuyến đường 40m chuyển sang đất cây xanh, cơ cấu lại diện tích các ô đất thành phần và điều chỉnh lô đất TT4 từ nhà ở chung cư (5 tầng) thành nhà vườn (4 tầng) cho chuyên gia, cán bộ, người làm việc trong Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, cụ thể:

Ô K1A: là Khu phát triển gia công phần mềm quốc tế, R&D và công nghệ ITO&BPO, diện tích đất khoảng 26.938m2, mật độ xây dựng khoảng 35,9%, hệ số sử dụng đất 2,92 lần, công trinh cao 3-16 tầng.

Ô K2A: là Khu phát triển gia công phần mềm Quốc tế, R&D và công nghệ ITO&BPO, diện tích đất khoảng 21.407m2, mật độ xây dựng khoảng 42,63%, hệ số sử dụng đất khoảng 3,39 lần, công trình cao 3-16 tầng.

Ô K3A: Chức năng sử dụng đất là đất công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, cây xanh mặt nước cảnh quan, đất nhóm nhà ở thấp tầng cho chuyên gia và người làm việc tại khu công nghệ, diện tích đất khoảng 48.613m2, mật độ xây dựng khoảng 25,44%, hệ số sử dụng đất khoảng 0,96 lần, công trình cao từ 3-4 tầng.

Ô K4A+K6A: Chức năng sử dụng đất là đất công nghiệp công nghệ cao (Khu gia công phần mềm ITO&BPO), đất nhóm nhà ở cao tầng cho chuyên gia, cán bộ và người làm việc tại khu công nghệ, đất cây xanh tập trung kết hợp bãi đỗ xe. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tính cho cả ô như sau: Diện tích đất khoảng 30.481m2, mật độ xây dựng khoảng 42,55%, hệ số sử dụng đất khoảng 6,39 lần, công trình cao từ 3-26 tầng.

Ô K5A: Chức năng sử dụng đất là đất ở chuyên gia, khách sạn, trung tâm thương mại công nghệ, cây xanh cảnh quan, diện tích đất khoảng 44.773m2, mật độ xây dựng khoảng 27,15%, hệ số sử dụng đất khoảng 1,95 lần, công trình cao từ 3-26 tầng.

Ô K7A+K8A: Chức năng sử dụng đất là đất ở cao tầng phục vụ chuyên gia và cán bộ làm việc tại khu công nghệ, đất cây xanh tập trung, diện tích đất 29.476m2, mật độ xây dựng 42,45%, hệ số sử dụng đất 4,86 lần.

Ô K9A: Chức năng sử dụng đất là đất ở cao tầng phục vụ chuyên gia và cán bộ làm việc tại khu công nghệ, đất cơ quan nghiên cứu và trường đào tạo công nghệ, đất trường học (trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở). Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tính cho cả ô như sau: Diện tích đất 45.185m2, mật độ xây dựng 28,97%, hệ số sử dụng đất 2,5 lần, công trình cao từ 3-14 tầng.
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội
910

Sáng 3/6, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND quận Long Biên tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô K trong quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục