QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ

QUY HOẠCH KHÁC

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng

tháng 9 22, 2017
Theo đó chỉ giới tuyến đường đỏ Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân đoạn từ đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi vừa được UBND Thành Phố phê duyệt theo quyết định số 6117/QĐ-UBND tỷ lệ 1/500 .

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến phố Vũ Trọng Phụng