QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ

QUY HOẠCH KHÁC

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ LÔ A5 KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

tháng 10 20, 2017
Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành quyết định số 6874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cụ bộ lô đất A5 thuộc quy hoạch B2 trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ LÔ A5 KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B